Opublikowane artykuły naukowe

  • Krzyżanowska, U.Trybek, I.Zajdel, Cele, aspiracje, potrzeby oraz relacje małżeńskie młodej mężatki na emigracji [w:] Pedagogika i praca w cyklu życia. Człowiek-Rodzina-Społeczeństwo, red. A.Weissbrot-Koziarska, Opole 2018.
  • Biernacka, P.Owsiany, Dorosłe życie” licealistki – Eurosieroctwo, [w:] Pedagogika i praca w cyklu życia. Człowiek-Rodzina-Społeczeństwo, red. A.Weissbrot-Koziarska, Opole 2018.
  • Szetela, M.Godos, I.Szubert, Samodzielne życie nastolatków – kontakty z rodziną, cele życiowe. [w:] Pedagogika i praca w cyklu życia. Człowiek-Rodzina-Społeczeństwo, red. A.Weissbrot-Koziarska, Opole 2018.
  • Wystąpienia na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Szkolnictwo – wyzwania dydaktyczno-wychowawcze”, 19 maja 2017 r, w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku:
    – Sabina Zięba, Agata Zych, Wprowadzenie wychowanka do lepszego rozumienia siebie i współczesnego świata – zastąpienie modelu tradycyjnego refleksyjnym;
    Magdalena Gdula, Sylwia Jaracz, Przemiany rodziny w Polsce – od tradycyjnej po nuklearną;
    Joanna Olizarowicz-Drwięga, Kohabitacja jako forma alternatywna wobec rodziny – wspierać czy dezawuować?