Silna kadra inżynierska – wsparcie studentów kierunków zamawianych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Projekt dotyczy kierunków zamawianych prowadzonych na uczelni, tj. Budownictwa, Informatyki, Inżynierii środowiska oraz Mechaniki i budowy maszyn. Zakłada utworzenie programów stypendialnych dla studentów, zwiększenie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania, podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach zamawianych poprzez realizację zajęć dodatkowych. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 października 2009 do 28 lutego 2014 r.

W ramach projektu najlepsi studenci kierunków zamawianych otrzymują stypendia naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki