Rzetelnie i profesjonalnie obsługuję nowoczesne maszyny-organizacja szkoleń z zakresu programowania i obsługi obrabiarek

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób zamieszkałych w woj podkarpackim z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, po uprzednim wprowadzeniu w techniki obsługi komputera.

Czas trwania projektu:

01.01.2009 – 31.12.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.