Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie realizuje projekt na terenie Krosna w obiektach zlokalizowanych przy Rynku 1 i 1a (I Etap) oraz przy ulicy Dmochowskiego (II etap).

W ramach projektu zaplanowano:
– budowę nowoczesnej biblioteki naukowej – ośrodka dydaktyki, samokształcenia, informacji naukowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu; (I Etap),
– przebudowę i restaurację zabytkowych kamienic wchodzących w skład krośnieńskiego rynku połączoną z adaptacją na siedzibę władz administracyjnych uczelni (I Etap),
– utworzenie Kampusu Technicznego poprzez przebudowę i adaptację budynków dydaktyczno-laboratoryjnych przeznaczonych dla inżynierskich kierunków studiów, (II Etap),
– zagospodarowanie terenu wokół oraz wyposażenie przebudowanych obiektów (I i II Etap).

Wartość całkowita projektu: 34 734 094,35 PLN,

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
23 019 519,80 PLN,

Okres realizacji projektu: 01.02.2007-30.06.2011.

Obecnie trwa realizacja I etapu projektu. Stopień zaawansowania prac i płatności szacuje się na 80%.
Planowany termin oddania części administracyjnej uczelni: 26.02.2010,
Planowany termin oddania biblioteki naukowej: 30.06.2010 (zakończenie I etapu).

Planowany stan zaawansowania robót  do końca  2009 r.

1. Zakończenie realizacji prac budowlanych łącznie z wykonaniem nowych elewacji
2. Zainstalowanie stolarki okiennej
3. Wykonanie instalacji:
– centralnego ogrzewania,
– wodno- kanalizacyjną,
– elektryczną.
4. Wykonywanie posadzek oraz okładzin ścian, montaż sufitów podwieszanych,
5. Montaż grzejników,
6. Montaż lamp oświetleniowych.


Fotografie z przebiegu budowy:

Roboty budowlane I etap sierpień 2009 r.Widok od frontu

Roboty budowlane I etap sierpień 2009 r.Widok z góry.