Dobry czas na rozwój – szkolenia dla osób po 45 roku życia z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

W ramach projektu przewidziano realizację bezpłatnego szkolenia „Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie” dla 24 osób w dwóch cyklach szkoleniowych. Każdy cykl szkoleniowy obejmował będzie 210 godzin lekcyjnych (w tym 90% zajęć praktycznych i 10% zajęć teoretycznych) i trwał będzie w okresie od kwietnia do października 2008 roku. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zajęcia będą przeprowadzone w dwóch 12-sto osobowych grupach (grupa weekendowa i popołudniowa).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.