Bieg Tropem Wilczym – trasa

1.     Symboliczny bieg na 1963 m.

2.     Trasa płaska,

3.     Nawierzchnia brukowa, asfaltowa.

4.   Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego

5. Trasa Biegu: