Spotkanie Przedstawicieli Studenckich Kół Naukowych w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno

Z inicjatywy Pani dr Agnieszki Woźniak, Prorektor ds. rozwoju, w dniu 3 listopada br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno, odbyło się spotkanie Przewodniczących oraz Członków Studenckich Kół Naukowych PANS w Krośnie.

Studenci poznali zaplecze biurowe, którym w Inkubatorze dysponuje uczelnia, w ramach podpisanej umowy o współpracy. Biuro jest do dyspozycji dla wszystkich studentów, którzy szukają miejsca do pracy.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno Pani Kamila Fedycka-Kustroń – Doradca biznesu oraz Pan Piotr Jagieła – Specjalista ds. informacji gospodarczej i doradztwa, którzy przedstawili możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy doradczej dotyczącej: księgowości, prawa, biznesu i marketingu.

O współpracy z Inkubatorem, o możliwościach korzystania z oferty szkoleń i wynajmu powierzchni biurowej, jak również o pomysłach na swój biznes opowiedział zebranym Dominik Orzechowski, nasz absolwent z kierunku Informatyka , który jako przedsiębiorca współpracuje z Inkubatorem Przedsiębiorczości Krosno.

Spotkanie było dobrą okazją do zacieśnienia kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy studentami zrzeszonymi w Kolach Naukowych.

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z naszego biura w Inkubatorze proszeni są o kontakt z
Centrum Technologicznym Inkubator PANS w Krośnie
tel. 13 43 755 18
mail: cti@pans.krosno.pl

Zapraszamy do współpracy!