Znamy skład Rady Uczelni 2021-2024

Senat Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Powołał Radę Uczelni na lata 2021-2024.

Członkami Rady zostali:
– spoza wspólnoty uczelni:
mgr Aleksandra Sanocka-Gierek
mgr inż. Janusz Fic
dr inż. Paweł Smaś
– spośród wspólnoty uczelni:
dr inż. Małgorzata Górka
dr inż. Barbara Krochmal-Marczak
dr inż. Roman Zimka

W skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący samorządu studenckiego. Obecnie funkcję tę pełni Katarzyna Turczyn.

Na platformie Zoom odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję 2021-2024. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady.

W pierwszej części spotkania uczestniczył dr hab. Zbigniew Barabasz, Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, który przywitał uczestników i zadeklarował otwartość, dyspozycyjność oraz chęć współpracy z nowo powołaną Radą.

W trakcie posiedzenia wybrano mgr inż. Janusza Fica na kandydata na przewodniczącego Rady. Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 19 stycznia br. wybrał pana mgr inż. Janusza Fica na Przewodniczącego Rady Uczelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję upływającą w dniu 31 grudnia 2024 roku.