Zmiany na stanowiskach w nowym roku akademickim

1 października 2022 roku rozpoczęliśmy w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie kolejny rok akademicki.

W tym dniu pełnym radości ze wspólnych spotkań, powitaliśmy nowych Dyrektorów Instytutów – dr Joannę Ziobro Strzępek – Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dra inż. Piotra Waisa – Dyrektora Instytutu Politechnicznego oraz powracającą po dłuższej nieobecności dr Renatę Dziubaszewską – Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki.

Jednocześnie swoje funkcję objęli nowi kierownicy Zakładów – dr inż. Agnieszka Kubacka – Kierownik Zakładu Informatyki,  dr Agnieszka Habrat – Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej oraz mgr Anna Hycnar – Kierownik Zakładu Studiów Dwujęzykowych.

Podziękowania za wieloletnią współpracę i działanie na rzecz rozwoju naszej Uczelni kierujemy również dla dra Bartosza Gołąbka – Dyrektora Instytutu Humanistycznego w latach 2016-2022 oraz dra Karola Trojanowicza – Dyrektora Instytutu Politechnicznego w latach 2020–2022.

Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim 2022/2023.

od lewej: dr Bartosz Gołabek, dr inż. Małgorzata Górka, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, dr Agnieszka Woźniak, dr Krzysztof Frączek, dr Karol Trojanowicz