Zielarski spacer na dobry początek Karpackich Klimatów

Odnowiona tradycja zielarskich spacerów, odbywanych na rozpoczęcie Karpackich Klimatów, poprowadziła w tym roku spragnionych wiedzy o ziołach słuchaczy doliną Wisłoka. Po dwuletniej przerwie, wierne grono adeptów zielarstwa, poprowadzili w łęgi i grądy wykładowcy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie: dr Henryk Różański i dr Dominik Wróbel. Ponad osiemdziesięcioosobowa grupa zapoznawała się z gatunkami leczniczych roślin, występujących w szerokim spektrum siedlisk nadrzecznych. Dużą uwagę przywiązano również do praktycznego wykorzystania napotkanych gatunków inwazyjnych. Piątkowa wycieczka stanowiła wstęp do wygłoszonego w sobotę wykładu obydwu prowadzących Rośliny błotne i bagienne oraz drzewa i krzewy lecznicze doliny Wisłoka w Krośnie, otwierającego Klimaty z KPU w Krośnie.