Zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów I i II roku

Zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów I i II roku odbędzie się 20 września 2021r. od godz. 12.00 w sali nr 3, bud. A, ul. Dmochowskiego 12.

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą e-mail.

Na zaliczenie należy mieć komplet dokumentów (dziennik praktyk, kartę weryfikacji efektów uczenia się podpisane przez pracodawcę).