Zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów I i II roku Zielarstwa

Zaliczenie praktyki zawodowej odbędzie się 15 września 2020 r. według harmonogramu:

11.00-13.30 – II rok

14.30-17.00 – I rok