Udział studentki kierunku Zielarstwo w Konferencji pn. „Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)”

Studentka II roku Zielarstwa, członkini Studenckiego Koła Naukowego „Planta Medica” Estera Kozielska podczas Konferencji „Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. Rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)” w trakcie sesji studenckiej przedstawiła referat pt. „Badanie wpływu czasu na zawartość związków aktywnych w Salicis alba cortex„.

Podczas prezentacji przedstawiła wyniki badań dotyczących obecności związków aktywnych w korze Salicis alba cortex.

Komitet Naukowy uznał wystąpienie Estery za jedno z trzech najlepszych podczas Sesji studenckiej „Pasja i nauka drogą do sukcesu”.

Esterze gratulujemy wspaniałego wystąpienia.