Uczestnictwo Zakładu Zielarstwa w Konferencjach naukowych

W dniach 30.11-01.12.2020 r. dr inż. Bernadetta Bienia uczestniczyła zdalnie w 29. Międzynarodowej Konferencji dla Młodych Naukowców i Studentów „EUROPEJSKA INTEGRACJA WYBÓR KRAJU I PROBLEMY GOSPODARKI” zorganizowane przez Katedrę Ekonomii Globalnej Alfred Nobel University (Dniepr, Ukraina).  Ponadto dr inż. Bernadetta Bienia na zaproszenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wygłosiła referat „Efektywność nawożenia dolistnego wybranych odmian ziemniaka” podczas wideokonferencji pn. „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie podkarpackim” w dniu 20.11.2020r.