Studenci kierunku Zielarstwo na praktykach w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach

Wakacje to dla studentów także czas praktyk. Również dla studentów drugiego semestru Zielarstwa – część z nich zdobywa praktyczne informacje nt. roślin oraz ich pielęgnacji w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach.
Arboretum (arbor – łac. drzewo, inaczej dendrarium lub ogród dendrologiczny) jest obszarem gdzie uprawia się drzewa, krzewy oraz krzewinki w celach naukowych i zachowania przedstawicieli danych gatunków. W przypadku bolestraszyckiego ogrodu początkiem kolekcji był dworek z parkiem należące do malarza Piotra Michałowskigo. Zasięg Arboretum obejmuje również XIX-wieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl. Poza wieloma historycznymi okazami znaleźć można również nowe nasadzenia roślin, w tym gatunków rzadkich, objętych ochroną – jednym z przykładów będzie tojad mołdawski (Aconitum moldavicum – w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin ma kategorię VU) czy tojad lisi (Aconitum lycoctonum – EN).
Arboretum w Bolestraszycach poza pracami związanymi z tutejszą roślinnością zajmuje się również prowadzeniem szkółki dawnych odmian drzew owocowych (jednym z flagowych okazów jest zyskujący na popularności dereń jadalny [Cornus mas], którego kilka odmian powstało dzięki zaangażowaniu Arboretum) oraz organizacją wydarzeń kulturalnych – plenery wikliniarskie czy malarskie oraz zajęcia skierowane do uczniów.