Seminarium szkoleniowe nt. „Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem”

W dniu 16 października 2019 roku w Kampusie Politechnicznym PWSZ w Krośnie odbyło się seminarium szkoleniowe nt. „Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem” prowadzone przez ekspertów z: Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Syngenta Polska Sp. z o.o. Tematyka seminarium obejmowała omówienie przepisów prawa i dobrych praktyk stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem współczesnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i infrastrukturalnych pomocnych w zapobieganiu zanieczyszczeniom miejscowym i obszarowym oraz służącym ochronie zdrowia ludzi i środowiska. Uczestnikami tego szkolenia byli studenci kierunku: Rolnictwo, Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności, Zielarstwo oraz nauczyciele akademiccy. Słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia, a także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (prezentacje, poradniki dobrej praktyki, filmy DVD, aplikacje internetowe). Tematyka szkoleniowa wzbogacona była warsztatami praktycznymi, a także obejmowała liczne konkursy, gdzie laureatami byli studenci kierunku Zielarstwa oraz Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności. Zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy!