Pierwsze ,,Wiosenne targi innowacji” w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

W dniu 6 czerwca 2021 roku studenci oraz nauczyciele akademiccy
kierunków: „Zielarstwo”, „Produkcja i bezpieczeństwo żywności” oraz
„Towaroznawstwo”  uczestniczyli w ,,Wiosennych targach innowacji”, przedstawiając
ofertę studiów na wszystkich kierunkach studiów w KPU w Krośnie.
Celem Targów  było przekazanie i upowszechnienie informacji o
najnowszych rozwiązaniach stosowanych w produkcji ogrodniczej pod
kątem technologicznym, organizacyjnym i marketingowym. Wydarzenie to
było także doskonałą promocją polskich oraz międzynarodowych firm,
instytucji działających w obszarze rolnictwa, a także doskonałą
okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców własnej oferty
handlowej oraz nawiązania nowych kontaktów.