Kolejna wizyta w Bartin

Współpraca międzynarodowa zawsze stanowiła ważny aspekt działalności Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a wcześniej PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W działalność tą włącza się aktywnie Zakład Zielarstwa, a nie po raz pierwszy jako zagraniczny partner występuje turecki Uniwersytet w Bartin. W minionym roku akademickim swoimi wspomnieniami z tej gościnnej miejscowości dzieliła się z nami studentka Monika Milak, a w tym roku, już kolejną wizytę dydaktyczną złożył dr Dominik Wróbel, wykładowca na kierunkach Zielarstwo i Inżynieria środowiska.


Wąskie uliczki starej części Bartin

Pobyt w Bartin to oczywiście nie tylko poznawanie architektury i zapachów starego miasta i niezwykle wonnych targowisk i straganów, ale przede wszystkim zajęcia prowadzone dla studentów wydziału leśnego miejscowego uniwersytetu oraz wspólne wyprawy badawcze i poznawanie flory Anatolii, należącej do najważniejszych europejskich hotspotów – gorących punktów bioróżnorodności. Botaniczna eksploracja regionu Bartin była wyjątkowo owocna dzięki niezwykłej gościnności prof. Zafera Kai, wybitnego znawcy tureckiej flory i autora oznaczeń nowych dla nauki gatunków z rodzaju Centaurea (chaber), rosnących w Turcji.


Profesor Zafer Kaya (po prawej), dr Dominik Wróbel oraz asystujący w wyjazdach syn profesora Kai

Turecka flora jest nie tylko znacznie bogatsza od większości flor Europy Środkowej, ale również, dzięki niemal subtropikalnemu klimatowi, rośliny należące do niej rozwijają się znacznie szybciej niż rosnące bardziej na północy. To między innymi dlatego majowa wizyta w Turcji może być dla botanika tak bardzo kształcąca.

Orchis ustulata na obrzeżach Bartin

Niektóre rośliny występujące zarówno w Polsce jak i w Turcji, można spotkać tam znacznie częściej niż u nas, a to z racji umiejscowienia właśnie w Anatolii centrów zasięgowych tych gatunków.


Staphyllea pinnata – rzadki w Polsce krzew, w Anatolii stanowi częsty składnik podszytu leśnego.

Żeby poznać prawdziwe bogactwo roślin leczniczych, ich zapachy i smaki, po prostu należy tam być.

Zachęcam studentów Zielarstwa do poznawania świata i studiowania za granicą dzięki programowi Erasmus+.


Salvia rosmarinus – krzewiasta roślina w Polsce znana głównie z uprawy w doniczkach

Dr Dominik Wróbel