Dyplomowanie on-line na kierunku Zielarstwo w czasie pandemii

Na kierunku Zielarstwo udało się uruchomić procedury dyplomowania w trybie on-line. Należy podkreślić, że przystąpienie do egzaminu dyplomowego poprzedzone było rozeznaniem przez kierownika zakładu dr inż. Barbarę Krochmal-Marczak możliwości uczestniczenia studentów w takiej formie egzaminu. Następnym krokiem było wygenerowanie spotkań w postaci wideokonferencji dla każdego studenta, w którym uczestniczyli również wszyscy członkowie komisji. Każdy student otrzymał osobne zaproszenie i swoje własne godziny wejścia na egzamin. Przyjęto również ważne założenia dotyczące sposobu losowania pytań egzaminacyjnych.

Wszystkim naszym studentom, którzy przystąpili w trybie on-line do egzaminu dyplomowego  i pozytywnie go zdali serdecznie gratulujemy!!!!