Zarządzenie w sprawie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Zarządzenie nr 28/20 Rektora PWSZ w Krośnie w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie