Zarządzenie Kanclerza PWSZ w Krośnie nr 3/2020

Prosimy o zapzonanie się z treścią Zarządzenia Kanclerza PWSZ w Krośnie nr 3/2020 w sprawie działań profilaktycznych związanych z koronawirusem.