Zaliczenie praktyk i konsultacje dr B. Ujda-Dyńka

Zaliczenie praktyk – 10 września 2020r.  godz. 14.00-17.00
(szczegóły zaliczenia i wymagane dokumenty zostały przesłane na grupowego emaila)