Wyniki konkursu podkarpackiego oddziału PTZP na najlepszą pracę dyplomową

Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Najlepszych Prac Dyplomowych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, obradująca pod przewodnictwem prof. Agaty Pierścieniak – Politechnika Gdańska  zdecydowała, iż I miejsce uzyskała praca mgr Anny PRUCNAL napisana w Zakładzie Zarządzania KPU pod przewodnictwem prof. L. Preisnera. Komisja konkursowa wyróżniła również prace:
– Justyny GURGACZ, napisanej pod przewodnictwem prof. B. Ślusarczyka i prof. P. Marca,
– Kingi TUREK, napisanej pod przewodnictwem prof. M. Kwiecińskiego,
– Magdaleny BANI, napisanej pod przewodnictwem prof. L. Preisnera.
Recenzenci i członkowie Komisja potwierdzili wysoki poziom merytoryczny wszystkich prac.
Jednocześnie serdecznie gratulują: promotorom, laureatom i pozostały osobom których prace zostały zakwalifikowane do finału konkursu.

BIURO KONKURSU