Wykład Managerial Economics

W dniu 30.10.2021 Dziekan WNTiE PUZ Pan Aleksander KASPRZYK zaprezentował wykład na temat eksperckich rozwiązań MANAGERIAL ECONOMICS.
W wydarzeniu uczestniczyli:
1. Studentki i studenci studiów niestacjonarnych II roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich.
2. Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Najlepszych Prac Dyplomowych (PTZP) wraz z osobami towarzyszącymi.
3. Profesorowie: M. Kwieciński i L. Preisner

Po spotkaniu wymieniano uwagi na w/w temat oraz wskazywano na perspektywy aplikacyjnego wykorzystania wybranych aspektów MANAGERIAL ECONOMICS w naszym regionie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA