Wykład dla studentów I roku

W dniu 16 listopada studenci I roku kierunku Zarządzanie uczestniczyli w spotkaniu z doktorem Tomaszem Soliński, Zastępcą Prezydenta Miasta Krosno. Tematem wykładu były „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego Krosna”. Doktor Soliński poruszył kwestie dotyczące między innymi problemów i wyzwań miasta, wizji rozwoju Krosna oraz absolwentów na lokalnym rynku pracy.
Kinga Szubra, studentka I roku Zarządzania KPU