Uwaga Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich)

Harmonogram dni adaptacyjnych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniach 30 września – 1 października 2021 roku.
Udział w dniach jest obowiązkowy.

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzanie
30.09.2021 (czwartek)

8.30 – 10.45 Pedagogika studiowania – Turaszówka, ul. Wyspiańskiego 20, s. 108B

12.45 – 15.00 Spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – Turaszówka, ul Wyspiańskiego 20, s. 108B

1.10.2021 (piątek)

8.30 – 10.00 – Spotkanie z samorządem studenckim – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA

11.00 – 12.30 Szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA

13.00 – 14.30 Szkolenie biblioteczne – Krosno, Rynek 1, budynek biblioteki