Szkolenie Autentyczna Marka Osobista

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się szkolenie „Autentyczna Marka Osobista” prowadzone przez panią Agnieszkę Łatkowską z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wśród uczestników byli studenci kierunku Zarządzanie, zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich uzupełniających.