Sukcesy absolwentów kierunku Zarządzanie

W dniu 30 października 2021 roku zostały wręczone dyplomy Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Najlepszych Prac Dyplomowych. Konkurs został przeprowadzony przez podkarpacki oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.  Komisja konkursowa pracowała pod przewodnictwem pani prof. Agaty Pierścieniak  z Politechniki Gdańskiej.

Pierwsze miejsce uzyskała praca pani mgr Anny PRUCNAL pt. „Zastosowanie controllingu podatkowego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw” napisana w Zakładzie Zarządzania KPU pod przewodnictwem prof. Leszka Preisnera.

Komisja konkursowa wyróżniła również  prace:
– pani Justyny GURGACZ, napisanej pod przewodnictwem prof. Bogusława Ślusarczyka i prof. Pawła Marca,
– pani Kingi TUREK, napisanej pod przewodnictwem prof. Mirosława Kwiecińskiego,
– pani Magdaleny BANI, napisanej pod przewodnictwem prof. Leszka Preisnera.

Wręczenia dyplomów dokonał prof. Kazimierz Krupa, prezes oddziału podkarpackiego PTZP wraz z dr inż. Aleksandrem Kasprzykiem Dziekanem Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PUZ w Tarnobrzegu  (a także członkiem oddziału podkarpackiego PTZP).

Recenzenci i członkowie Komisji potwierdzili wysoki poziom merytoryczny wszystkich prac.
Jednocześnie serdecznie gratulują: promotorom, laureatom i pozostałym osobom których prace zostały zakwalifikowane do finału konkursu.