Spotkanie z praktykiem gospodarczym

W dniu 19.03.2021 r. studenci I roku studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie wzięli udział w spotkaniu za pomocą platformy internetowej ClickMeeting z dyrektorem Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej) P. Krzysztofem Ostafińskim. W trakcie spotkania poruszono temat wiarygodności finansowej i jej budowania, problematykę związaną z konsekwencjami niespłaconych zobowiązań oraz posłużenia się podrobionym, lub cudzym dokumentem przy wyłudzeniu kredytu.  Studenci mieli również możliwość zagrania w grę internetową SCOREHUNTER, której celem jest budowanie wiarygodności finansowej. Osoba z najlepszym wynikiem gry została nagrodzona przez prowadzącego P. Ostafińskiego, półrocznym bezpłatnym dostępem do informacji zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej. Inicjatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe FINANSE.