Monografia „Współczesne organizacje. Zarządzanie-innowacje-rozwój”

Nakładem Wydawnictwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ukazały się Prace Naukowo-Dydaktyczne „Współczesne organizacje. Zarządzanie-innowacje-rozwój” pod redakcją naukową Liliany Mierzwińskiej oraz Beaty Ujdy-Dyńki. Monografia zawiera prace Autorów reprezentujących następujące ośrodki zagraniczne i polskie: Uniwersytet w Drohobyczu, Narodowy Instytut Iwana Franki we Lwowie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Państwową Uczelnię Zawodową w Tarnobrzegu, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie oraz przedstawiciela środowiska biznesu, piastującego stanowisko Corporate Security and Resilience Manager (TESCO). Monografia do nabycia w Wydawnictwie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.