Kolejny wykład w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Kolejny już raz studenci I roku Zarządzania (studia stacjonarne) mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie online w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. W dniu 07.05.2020 r. wykład pt. „Mieszkanie z koronawirusem” poprowadził P. dr Jacek Furga, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Wykład dotyczył bardzo aktualnych zagadnień gospodarczych związanych z:
– trendami na rynku nieruchomości i wpływu pandemii koronawirusa na ten rynek,
– sytuacji sektora bankowego w odniesieniu do udzielonych kredytów.

Prowadzący w bardzo precyzyjny i ciekawy przedstawił w/w tematykę, uzupełniając je również aktualnymi danymi statystycznymi.

W końcu wykładu P. dr Jacek Furga odpowiedział na zadawane pytania, w tym na jedno z pytań, które padło od uczestników z Karpackiej Uczelni Publicznej w Krośnie (czy rynek nieruchomości mieszkaniowych będzie się rozwijał, skoro banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych żądają własnego wkładu finansowego – nawet do 30%)?

Z pewnością wszyscy uczestnicy wykładu zyskali nową wiedzę, która może zostać wykorzystana przy inwestycjach w nieruchomości w trudnym czasie gospodarczym jaki obecnie mamy.

Inicjatorem wykładu z ramienia Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie był Opiekun Koła Naukowego FINANSE prof. KPU dr hab. Łukasz Furman