IT Academy Microsoft w KPU Krosno

Kierunek Zarządzanie w ramach IT Academy Microsoft

Studenci II-go roku na Kierunku Zarządzanie (studia licencjackie) oraz I roku studiów magisterskich uzyskali nowe kompetencje informatyczne potwierdzone Certyfikatami w ramach IT Academy Microsoft w KPU Krosno.           

W lutym br. w Campusie KPU Krosno w Turaszówce wyróżnieni studenci I-go roku studia magisterskie oraz  II-go roku – studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne), otrzymali Certyfikaty.

Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie.      
Studenci opracowywali swoje ćwiczenia w ramach aplikacji Office 365, na których wykonywali projekty informatyczne.

Po złożeniu ćwiczeń i projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora KPU
w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy KPU Krosno (wcześniej PWSZ Krosno), a firmą Microsoft.

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz Zarządzenie J.M. Rektora w tym roku nie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów najlepszym studentom. Swoje certyfikaty studenci odebrali na uczelni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.