III Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych IKONA 2019

W dniach 15-17 listopada grupa czonków Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania wzięła udział w III Ogólnopolskim Kongresie Kół Naukowych „Ikona 2019” w Warszawie. Przez trzy dni uczestniczyli oni w licznych warsztatach i wykładach organizowanych przez Studencki Ruch Naukowy „StRuNa”.

W ramach Kongresu odbyły się spotkania m.in. z  Karolem Wójcickim – popularyzatorem astronomii i podróżowania, dr Piotrem Zakrzewskim – przedstawicielem Urzędu Patentowego RP, oraz prof. Jerzym Bralczykiem  dr. hab. Jackiem Wasilewskim, którzy mówili o tym, jak posługiwać się językiem naukowym. Studenci uczestniczyli również w warsztatach pt. ” Jak zbudować swoją markę i zdobyć rozpoznawalność w mediach społecznościowych”, „Jak pozyskiwać sponsorów ważnych, a jak małych, ale licznych”, „Jak przejść od aktywności w kole naukowym do tworzenia start-upu, „Jak budować narrację zaczynając od pointy”, „Jak mówić atrakcyjnie, wiarygodnie i zrozumiale”. Trzeciego dnia Kongresu odbyły się certyfikowane szkolenia pt. ” Praca przed kamerą i za kamerą”, „Wystąpienia publiczne dla niezaawansowanych”, „Jak łatwo wygrać, a jak pięknie przegrać w ramach zmian organizacyjnych”.  Były to trzy bardzo intensywne dni pełne ciekawych zajęć, ale również był to czas integracji i nawiązania nowych kontaktów z członkami kół naukowych z innych uczelni.