DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na kierunku Zarządzanie

W dniu 29 listopada 2019 r. gościliśmy grupę ponad 80 uczniów  z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krośnie, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej , z Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie oraz  z  Zespołu  Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju wraz z nauczycielami.

Wzięli oni udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez dr Lilianę Mierzwińską i dr Beatę Ujdę- Dyńkę z Zakładu Zarządzania  pt.: – „ Jak podejmować trafne decyzje?”, których celem był  rozwój kompetencji w zakresie podejmowania decyzji z zastosowaniem techniki drzew decyzyjnych. –  „Budowanie zespołu”- elementy treningu menedżerskiego, których celem  rozwój kluczowych kompetencji ułatwiających współdziałanie i nabycie umiejętności pozwalających na zwiększenie efektywności pracy zespołu.