ABSOLWENTKA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STYPENDYSTKĄ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie, p. Joanna Leń-Mamot, zdobyła stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe.

Pani Joanna Leń-Mamot jest aktualnie studentką II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Jagiellońskiego ale ocenie Komisji podlegał jej dorobek naukowy, który obejmował drugi i trzeci rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie oraz jeden rok studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym udział w 7 konferencjach naukowych z afiliacją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (udział w 5 konferencjach naukowych i autorstwo dwóch artykułów naukowych jako członek Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania i udział w 2 konferencjach jako członek Koła Naukowego Finansów) oraz udział w 5 konferencjach naukowych z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.