Zajęcia pozaprogramowe dla studentów – przedłużenie terminu zapisów do 21 marca

Informujemy, że ruszyły zapisy na zajęcia pozaprogramowe.
Po zrealizowaniu i zaliczeniu zajęć student otrzyma dodatkowo 1 pkt. ECTS nieujęty w planie studiów.

Tematyka zajęć:

  1. Bezpieczeństwo w sieci.
  2. Dietetyka i zdrowy styl życia.
  3. Filozofia poznania, logika, etyka.
  4. Media, weryfikacja faktów i bezpieczeństwo informacyjne.
  5. Mikroekonomia.
  6. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  7. Podstawy analizy danych (podstawy statystyki).
  8. Podstawy projektowania w programie AutoCad.
  9. Tworzenie treści na potrzeby mediów internetowych.
  10. Walory krajoznawcze regionu Podkarpacia.

Rejestracja na zajęcia będzie dostępna pod adresem: https://e-learning.pwsz.krosno.pl

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 15 godzin w blokach dwugodzinnych w piątki od godziny 17:30 do 19:00.