Zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów innych kierunków studiów

Ogólne zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia  na kierunku Zarządzanie (dotyczy kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów niż Zarządzanie)

 1. Poszczególne funkcje zarządzania, z uwzględnieniem ewolucji w tym zakresie (od koncepcji H. Fayola do czasów współczesnych)
 2. Różnice występujące pomiędzy zarządzaniem operacyjnym, taktycznym oraz strategicznym
 3. Pojęcie stylu kierowania oraz omówienie poszczególnych klasyfikacji stylów kierowania według różnorodnych ujęć
 4. Pojęcie umiejętności menedżerskich – technicznych, społecznych i koncepcyjnych, a także tzw. kompetencji miękkich oraz twardych
 5. Poszczególne etapy procesu kadrowego
 6. Teoria kapitału ludzkiego, w tym w kontekście ewolucji podejścia do zasobów ludzkich od strony zarządzania
 7. Różnice występujące pomiędzy modelem sita a modelem zasobów ludzkich oraz modelem Harvarda a modelem Michigan
 8. Poszczególne zasoby organizacyjne, w tym w kontekście zarządzania nimi
 9. Pojęcie struktury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych jej typów 
 10. Pojęcie kultury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych poziomów kultury w ujęciu E. Scheina
 11. Pojęcie otoczenia organizacyjnego oraz charakterystyka poszczególnych elementów otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego
 12. Pojęcie przywództwa oraz charakterystyka cech dobrego przywódcy
 13. Pojęcie marketingu oraz charakterystyka poszczególnych narzędzi oraz relacji koncepcji „4P”
 14. Założenia koncepcji TQM oraz charakterystyka wybranych narzędzi zarządzania jakością
 15. Różnice w obszarach zainteresowań mikroekonomii i makroekonomii
 16. Różnice pomiędzy ekonomią pozytywną i normatywną
 17. Wybrane prawa ekonomiczne mające zastosowanie w funkcjonowaniu gospodarczym osób fizycznych i/lub organizacji
 18. Pojęcie rynku oraz charakterystyka podmiotów gospodarujących w jego obrębie
 19. Krótka prezentacja swojej osoby pod kątem ubiegania się o stanowisko kierownicze
 20. Krótka prezentacja własnego pomysłu biznesowego /menedżerskiego /usprawniającego (w tym z wykorzystaniem programu PowerPoint)