Wykład online „Nie stój – inwestuj!”

W dniu 27.11.2020 odbył się wykład online  pt. „Nie stój – inwestuj” przeprowadzony przez dr Romana Asyngiera, pracownika naukowego UMCS w Lublinie oraz  Koordynatora Szkoły Giełdowej ośrodka lubelskiego.  Wykład przeprowadzono w ramach programu Bankowcy dla Edukacji (BdE) realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości  we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

W trakcie wykładu zostały poruszone m.in. następujące kwestie:

  • podział rynku finansowego,
  • zakres produktów oferowanych na polskim rynku kapitałowym,
  • efektywność i ryzyko inwestycji na giełdzie papierów wartościowych,
  • analiza fundamentalna i techniczna papierów wartościowych
  • prawo poboru i prawo do dywidendy z posiadanych papierów wartościowych.

W trakcie wykładu prowadzący odpowiadał na pytania zadawane przez studentów za pomocą czatu.
Inicjatorem wykładu było Studenckie Koło Naukowe FINANSE.