Post Tagged with: "zajęcia zdalne"

Zajęcia zdalne w pierwszym tygodniu semestru letniego

Zgodnie z Komunikatem nr 3/22 z dnia 28 stycznia Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zajęcia w terminie od 19 do 27 lutego semestru letniego 2021/2022, będą odbywać się zdalnie, zgodnie z trybem realizacji zajęć dydaktycznych określonym w Komunikacie Rektora nr 9/21 z dnia 3 grudnia 2021 roku.