Praktyki zawodowe

Praktyki studenckie na studiach magisterskich

 

Zasady organizacji i odbywania praktyk na II roku

Zasady organizacji i odbywania praktyk na I roku