4 Kongres Kół Naukowych IKONA 2020

W dniach 12- 15 listopada 2020 roku odbył się w formule online Kongres Ikona 2020, czyli czwarte ogólnokrajowe spotkanie kół naukowych. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Zdalnie Profesjonalnie”. Korzystając z sytuacji, w której wybitni eksperci i szkoleniowcy są z uwagi na pandemię bardziej dostępni niż zwykle, organizatorzy wydłużyli Kongres o jeden dzień w stosunku do poprzednich edycji, a program znacznie rozbudowali. W Kongresie wzięli udział członkowie Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania w składzie: Kinga Uliasz, Marlena Łapka (I rok studia II stopnia) oraz Anna Hańczyk, Anna Ryniak, Anita Zarych i Jessica Orzechowska (I rok studia I stopnia). Uczestniczki wzięły udział w dwóch certyfikowanych cyklach szkoleniowych:

1) Szkoła Liderów „Science& Business” (zdalne zarządzanie zespołem i projektem, przechodzenie od aktywności w kole naukowym do preinkubacji oraz inkubacji pomysłów biznesowych, pomysł jako najcenniejszy kapitał – jak go zabezpieczyć, zastrzec lub opatentować , predyspozycje, które czynią nas liderami, lider czyli strateg Indywidualny styl zarządzania – cztery style przywództwa, stawianie celów jakościowych i ilościowych – kluczowe wskaźniki efektywności w pracy koła naukowego, motywowanie i angażowanie członków zespołu do wspólnych działań , współpraca zespołowa – balans pomiędzy działaniami zorientowanymi na budowanie relacji a stawianiem wymagań wobec członków zespołu, automotywacja menedżera, zarządzanie projektami w zespole rozproszonym.

2) Profesjonalna promocja przedsięwzięć naukowych (promowanie nauki a media , specyfika promocji nauki w różnych typach mediów, od artykułu naukowego do wydarzenia medialnego, kiedy promocja jest zbyt mała, a kiedy zbyt nachalna, prezentacja multimedialna – Level Pro, opis wartości naukowej projektu w komunikacie dla mediów, o wszystkim można opowiedzieć w ciekawy sposób, społeczna odpowiedzialność światanauki i biznesu – CSV versus CSR.