Zaproszenie do konkursu kulinarnego „Studencka bomba witaminowa” V edycja

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
Zgodnie z podpisanym 25 marca br. rozporządzeniem (opublikowane w Dz. U. poz. 530) wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), polegające m.in. na uregulowaniu kwestii związanych z organizacją konkursów, olimpiad i turniejów pragniemy zorganizować jak co roku na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności konkurs kulinarny, ale nieco na innych zasadach, dostosowanych do dzisiejszych czasów.

Zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w V edycji konkursu kulinarnego „Studencka bomba witaminowa” organizowanego przez pracowników i studentów kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Bardzo prosimy o zgłoszenie jednego ucznia do udziału w konkursie w terminie do 25 maja br. na adres e-mail elzbieta.bragiel@kpu.krosno.pl

Liczymy na Państwa udział w organizowanym przez nas wydarzeniu.
 
Z poważaniem
dr inż. Barbara Krochmal-Marczak
Kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności