Zapraszamy na niedzielne, wirtualne przedpołudnie do BWA!

Zapraszamy na niedzielne, wirtualne przedpołudnie do BWA!

Dr Bartosz Gołąbek z Uniwersytet Jagielloński i KPU w Krośnie

 zaprezentuje wykład:
W służbie propagandy – kwestie narodowościowe w plakacie radzieckim.

📌 Termin: 17 maja (niedziela) 2020 r., godz. 11:00
📌 Miejsce: facebook Bwa Krosno Galeria Sztuki 

W latach 20. XX wieku w nowopowstałym ZSRR jednym z wiodących środków przekazu ideologii państwowej stał się plakat. Początkowo, przy wciąż wysokim odsetku niepiśmiennych, a także braku innych technologicznie zaawansowanych możliwości dotarcia do odbiorców, drukowane barwne obrazy o charakterze propagadnowym – mające na celu pozytywnie i przekonująco opisać nową polityczną rzeczywistość – stały się jednym z podstawowych kanałów komunikacji władzy ze społeczeństwem. Jednym z głównych długofalowych priorytetów postawionych przez sowieckich przywódców było społeczne zintegrowanie wielonarodowościowego państwa. Założono bowiem rozwój jego potęgi między innymi w oparciu o „naturalną” przyjaźń narodów i stworzenie z nich spójnej politycznej struktury – narodu radzieckiego. Dziś wiemy już, że w warunkach ZSRR było to zadanie niewykonalne. Jednak efekty działań propagandowych, w tym właśnie w sztuce plakatu, są imponujące i z wielu względów warte naszej uwagi. W ramach wykładu zapoznamy się z metodami obrazowania braterskiej przyjaźni między narodami w wybranych radzieckich plakatach.