Zapisy do Akademii Młodych PWSZ w Krośnie na rok akademicki 2018/2019

ORGANIZACJA ZAJĘĆ AKADEMII MŁODYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zapisy na zajęcia prowadzone będą w terminie od 7 września (od godz. 18.00) do 17 września br. (do godz. 18.00) wyłącznie przez formularz elektroniczny, dostępny na stronie www.pwsz.krosno.pl/kam 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie oraz formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia) na podany adres mailowy.

W terminie do 25 września br. rodzic lub opiekun prawny uczestnika powiadomionego o przyjęciu powinien dostarczyć wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy do pokoju nr 01, ul. Rynek 1 (w godz. 8.00 – 16.00).

W dniu 3 października br. o godz. 16.30 /tj. środa/ w auli PWSZ w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 odbędzie się uroczysta immatrykulacja z udziałem
JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prof. dra hab. Grzegorza Przebindy, w trakcie której młodzi studenci otrzymają indeksy.

Terminy zajęć: 13 października 2018 r., 17 listopada 2018 r., 8 grudnia 2018 r., 12 stycznia 2019 r., 9 marca 2019 r., 13 kwietnia 2019 r., 11 maja 2019 r.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych:
I grupa: uczniowie klas 1 – 4 szkół podstawowych (25 uczniów)
II grupa: uczniowie klas 5 – 8 szkół podstawowych i gimnazjum (25 uczniów)

Zajęcia plastyczne (dla uczniów szkół podstawowych):
• grupa plastyczna (24 uczniów)
Odpłatność za cykl warsztatów plastycznych w roku akademickim 2018/2019 wynosi 70 zł (jednorazowa opłata).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: mail: akademiamlodych@kpu.krosno.pl
lub pod nr tel. 13 43 755 18.