Zakład Towaroznawstwa – szkolenia

KONTAKT

tel: 13 43 755 80
e-mail: ig@kpu.krosno.pl
ul. Jerzego Dmochowskiego 12 Krosno 38-400

OFERTA
 • Szkolenie nt. „Zasady prowadzenia odbiorów jakościowych partii towaru wg systemu AQL w branży szklarskiej”.
 • Szkolenia/warsztaty z zakresu „Praktycznego zastosowania wybranych narzędzi i metod zarządzania jakością w rozwiązywaniu problemów jakościowych”:
  Diagram Ishikawy
  Diagram Pareto-Lorenza
  Diagram zależności (relacji)
  Diagram macierzowy
  Diagram systematyki
  Diagram procesu podejmowania decyzji (plan działania)
  Histogram
  KANO
  FEMA
 • Szkolenia/warsztaty z zakresu „Kreowania nowego produktu i opracowania strategii marketingowej”:
  Proces tworzenia nowego produktu
  Przeprowadzanie segmentacji
  Tworzenie persony
  Opracowanie strategii marketingowej
  Nowoczesne formy promocji
 • Warsztaty nabywania i rozwijania umiejętności praktycznych dotyczących sprawdzania  wrażliwości smakowej, węchowej, dotykowej oraz wrażliwości zmysłu wzroku.