Za nami II Konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki

24 marca 2021 roku, w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w Krośnie, w trybie zdalnym, odbyła się II Konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki. Turystyka w czasach pandemii, zorganizowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej i wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia personelu dla branży turystycznej oraz wyzwania problemy z jakimi branża turystyczna mierzyć się musi podczas pandemii.

Konferencję rozpoczął Dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF – kierownik Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, który przedstawił wykład: Turystyka w czasach pandemii i w okresie postcovidowym. Mgr Natalia Święchowicz – absolwentka kierunku Turystyka i rekreacja w PWSZ w Krośnie, manager sprzedaży w  biurze podróży Planet Escape w Krakowie podzieliła się uwagami dotyczącymi: Turystyki  podczas pandemii na przykładzie działalności Planet Escape w Krakowie. Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Kierownik Zakład Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, swoje wystąpienie poświęcił 20 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla turystyki w Państwowej Uczelni w Krośnie. Blok wykładów konferencyjnych zakończył Dr Rafał Kapica – wykładowca w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, który przedstawił interesujące wyniki badań dotyczących Zmian w ruchu turystycznym w województwach południowo-wschodniej Polski wywołanych pandemią COVID 19

Konferencja, w której w trybie zdalnym uczestniczyło blisko 140 osób, stała się znakomitą okazją zaprezentowania oferty Zakładu Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, posiadającego już 20-letnie doświadczenie w kształceniu dla potrzeb turystyki. W toku obrad zwracano również uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz starano się wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja – adresowany do młodych i kreatywnych osób – mimo przejściowych kłopotów branży turystycznej spowodowanej pandemią, warto studiować właśnie w Krośnie.