Za nami I etap IX edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Dnia 27 lutego 2018 r. o godzinie 8.30 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie miał miejsce I etap IX edycji Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.  Etap ten odbywał się równocześnie w jedenastu uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej.

Uczestnicy Olimpiady to studenci III roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo, którzy w ramach I etapu olimpiady przystąpili do testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 60 pytań, na rozwiązanie którego przewidziano jedną godzinę zegarową.

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawano 1 punkt. Łącznie można było uzyskać 60 pkt.

Zakres tematyczny testu odpowiadał efektom kształcenia z przedmiotów: Podstawy pielęgniarstwa, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Podstawowa opieka zdrowotna.

Pięcioro studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów zostali zakwalifikowani do II etapu Olimpiady, który odbędzie się 20 marca 2018 r.

Studenci z najwyższą liczbą punktów, zakwalifikowani do II etapu Olimpiady:

1.Ziembicka Klaudia – 41pkt.

2.Węgrzyn Magdalena – 41 pkt.

3.Caban Anna – 40 pkt.

4.Petyniak Daria – 40 pkt.

5.Smolińska Sonia – 40 pkt.

Gratulujemy

(M.M-Sz.)