Z głębokim żalem zawiadamiamy…

Wasilewski Tadeusz Paweł

urodził się 2 grudnia 1967 roku w Sokołowie Podlaskim w rodzinie inteligenckiej Bolesława i Anny z Sitnickich zamieszkałej w nieodległej miejscowości Węgrów, gdzie złożył egzamin dojrzałości w jednym z najstarszych liceów im. Adama Mickiewicza. Od najmłodszych lat wdrażany do benedyktyńskiej dokładności przez obserwację i podziwianie pracy ojca projektanta wybrał odmienną drogę kariery, odbierając w 1995 roku dyplom pielęgniarza w Medycznym Studium Zawodowym w Siedlcach i podejmując pierwszą pracę jako instrumentariusz w Szpitalu Rejonowym w Węgrowie. Na dalsze kształcenie wybrał ośrodek lubelski mimo, że stolica była geograficznie znacznie bliżej, gdzie uzyskał dnia 30.06.1995 roku tytuł magistra pielęgniarstwa na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie, która to uczelnia stała się dla niego również miejscem pracy naukowo-dydaktycznej.

Zainteresowania badawcze Doktora ciągle się poszerzały zwłaszcza w kierunku logopedii i neurologopedii przyjmując status sformalizowany (studia podyplomowe z zakresu afazjologii i surdologopedii oraz neurologopedii), co miało swoje konsekwencje nie tylko w pracy w charakterze logopedy, ale również finalizacji dysertacji doktorskiej pt.: Opieka pielęgniarska oraz funkcjonowanie i sytuacja rodzinna pacjentów ze zlateralizowanymi uszkodzeniami mózgu (Akademia Medyczna im. Prof. F. Skubiszewskiego, Wydział Lekarski 2004). Ponadto dr Tadeusz Paweł Wasilewski był zaangażowany w rozwój pielęgniarstwa chirurgicznego pracując przez 23 lata w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pisząc programy kursu i szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, uczestnicząc w kształceniu podyplomowym i egzaminach państwowych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Zwieńczeniem jego inwestycji w ten obszar były nominacje na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2016-2020) i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2020 – 2021).

Autor i współautor około 100 publikacji stanowiących rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w książkach. Uczestnik konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Życie człowieka to poszukiwanie nowych obszarów, gdzie można „zaczynać od nowa”, dlatego dr Tadeusz Paweł Wasilewski od 2005 roku podjął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie (Zakład Pielęgniarstwa), a od 2018 także na Wydziale Nauki o Człowieku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie realizował się do chwili obecnej jako wykładowca, wychowawca i organizator.

W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie im. Stanisława Pigonia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie) prowadził zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego oraz  psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Pawła poznałam jeszcze jako studenta, który zawsze zajmował miejsce w pierwszym rzędzie i z ogromnym zainteresowaniem okazywanym między innymi poprzez zadawane pytania zgłębiał i układał w swoim umyśle wiedzę pielęgniarską. Później były długie lata bliskiej współpracy, wspólne publikacje, liczne wyjazdy do jednak ciągle odległego Krosna. Pięknie tańczył, z czego chętnie korzystały Koleżanki z zakładu na spotkaniach integracyjnych. Niekonwencjonalny i wysublimowany kawalarz słynący z dowcipu sytuacyjnego, często okraszonego radosnym, swoistym w brzmieniu własnym śmiechem.

Niestrudzony degustator zupy pomidorowej przy każdej najdrobniejszej okazji. Towarzysz nie jednej podróży, czasami bardzo dalekiej i trudnej. Paweł to osoba o ciepłym, radosnym usposobieniu, zawsze witająca się z uśmiechem, często również przytuleniem, tak jak ostatnim razem (kto by pomyślał?) na dziedzińcu przy Kazimierza Wielkiego w Krośnie.

Paweł pozostawił wiele niedokończonych (…) zadań (promotorstwa prac dyplomowych, artykułów), niezrealizowanych obecności w gremiach eksperckich, konferencyjnych, czy na spotkaniach towarzyskich.

Rytm rodzimego życia pielęgniarskiego zatrzymał się na chwilę
23 października 2021 roku.

 

Śp. Drogi Tadeuszu Pawle,
dziękujemy za to że byłeś z nami,
zapamiętamy same najlepsze chwile,
nasz żal, smutek, niedowierzanie i tęsknota są wielkie,
ale zapewniamy o modlitwie.

Odpoczywaj w pokoju

W imieniu społeczności Zakładu Pielęgniarstwa KPU w Krośnie
Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie dnia 27 października 2021 r., o godz. 10.00, po którym nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu.