Z głębokim żalem zawiadamiamy…

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 14.08.2021 roku odeszła
Ś. † P.
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta PIONTEK
Wspaniały wykładowca, znakomity lekarz i przyjaciel, empatyczna i elegancka kobieta otwarta na potrzeby studentów, pacjentów oraz kolegów
Taki jej obraz pozostanie w naszej pamięci

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat, pracownicy i studenci
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie


Msza Św. żałobna odbędzie się  dnia 19.08.2021 roku o godz. 11.00 w kościele imienia NMP w Międzylesiu przy ul. Bursztynowej 16, po której nastąpi pochowanie na cmentarzu w Starej Miłosnej.Piontek Elżbieta, Barbara, Prof. dr hab. n. med., z domu Hoffmann urodziła się 21 września 1941 roku w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, gdzie ukończyła też studia na Wydziale Lekarskim tamtejszej Akademii Medycznej (czerwiec 1966). Początkowo pracowała w higienie szkolnej, a następnie wzbogacając spuściznę naukową prof. Karola Jonschera – twórcy szkoły pediatrii poznańskiej, została asystentką, następnie adiunktem w Akademii Medycznej w Poznaniu, pracując w II Klinice Chorób Dzieci, a później w Zakładzie Endokrynologii w Klinice Dzieci Instytutu Pediatrii.

Zainteresowania naukowe Pani Profesor dotyczyły dość skomplikowanych obszarów funkcjonowania człowieka tj.: kory nadnerczy, układu podwzgórzowo-przysadkowego oraz nieprawidłowości płciowych u dzieci.

W roku 1971, Pani Profesor, uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z pediatrii. Natomiast w następnym roku oprócz specjalizacji II stopnia uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt.: Wpływ podawania kofeiny i glukozy na zachowanie się insuliny immunoreaktywnej i cukru we krwi u dzieci otyłych.

Jako niespełna 40. letnia kobieta opuściła swój ukochany Poznań, aby rozpocząć nowy etap życia związany z pracą w Centrum Zdrowia Dziecka na stanowisku Ordynatora Oddziału Pediatrii Ogólnej, a po uzyskaniu kolejnej elitarnej specjalizacji z alergologii została Kierownikiem Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Alergologii.

Wizerunek kompetentnego lekarza jest nierozłącznie związany z rozwojem naukowym, który u Pani Profesor polegał na uzyskaniu w 1982 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie pediatrii na podstawie pracy pt. Zachowanie się insuliny, gastryny, c3′ 5′ AMP, wolnych kwasów tłuszczowych i pirogronianu w surowicy krwi u dzieci z rodzin cukrzycowych po doustnym obciążeniu glukozą, diabetolem, aminokwasami i tłuszczami, a w 1999 roku otrzymaniem tytułu profesora nauk medycznych.

Badania naukowe, nawet te najciekawsze stają się użyteczne dopiero po ich opublikowaniu. Pani Profesor była autorem lub współautorem w 227 artykułach   i innych pracach badawczych.

Działalność na rzecz jakości badań w pediatrii to także aktywna praca w Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Endokrynologia Diabetologiczna i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego” oraz członkostwo w Radzie Naukowej czasopism „Nowa Klinika” i „Klinika Pediatryczna”.

Bycie Mistrzem zobowiązuje do dzielenia się wiedzą. Działalność dydaktyczną Pani Profesor rozpoczęła się dość wcześnie, gdyż już w roku 1971 prowadziła Ona ćwiczenia, seminaria, wykłady dla studentów kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Życie człowieka to wędrowanie za losem … i los chciał, że Prof. Elżbieta Piontek z dniem 1 października 2004 podjęła pracę w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Scenariusz pisany przez los nie poprzestał na tej zmianie, wyznaczył nowe miejsce do pracy – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, gdzie w roku 2005 Pani Profesor dołączyła do kadry dydaktycznej Zakładu Pielęgniarstwa, uczestnicząc w kształceniu przyszłych adeptów sztuki pielęgniarskiej do 2019 roku.

Moje pierwsze spotkanie z Panią Profesor było w autobusie, który jechał ulicami Rzeszowa, chociaż nie pamiętam celu tej podróży, zostało wrażenie spotkania bardzo ciekawej osobowościowo, życzliwej i empatycznej Osoby. Później były opowieści, powtarzane wielokrotnie na długich uczelnianych korytarzach na Kazimierza Wielkiego, jak to ówczesny Rektor, Prof. Janusz Gruchała, w asyście Kanclerza PWSZ w Krośnie udali się z wizytą do Stolicy w celu poszukiwania Profesora – Wykładowcy i spotkali Panią Profesor, co ma takie książki do Anatomii człowieka, jakich nikt nie widział, a na pewno  w Krośnie!

I pojawiła się pewnego dnia sama Profesor – Dama, zwyczajowo radosna, uśmiechnięta, zawodowo pieczołowicie szczegółowa i dociekliwa. Płynął czas, dekady już, były podróże dalekie, nocne, trudne, ale też radosne powitania, wspólne spotkania, nie tylko te zawodowe. A w końcu, z trudem, ale i szacunkiem  przyjęta decyzja o przejściu na emeryturę.

Zaangażowanie w badania naukowe i działalność leczniczą, zawsze na najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym było nagradzane. Pani Profesor uzyskała liczne odznaczenia między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, (1997).

Najbardziej jednak chyba cieszyła się z tytułu honorowego „Róży Polskiej Pediatrii”, będącego wyrazem docenienia wkładu w rozwój polskiej pediatrii oraz kreowanie wzoru doskonałego Mistrza – pediatry, które Pani Profesor przyznano we wrześniu 2015 roku.          

Pani Profesor Elżbieta Piontek oprócz życia zawodowego i naukowego, była dumna z sukcesów córki Justyny i syna Tomasza oraz ich rodzin – szczególną troską otaczając wnuczęta.

Lubiła muzykę, mawiając, że to spuścizna domu rodzinnego, szczególnie poważną co pozwalało na chociażby chwilowe przeniesienie duszy w świat innego wymiaru i celebrowanie piękna.

Drugim obszarem zainteresowań Pani Profesor była historia starożytna, a także historia Rosji, w tym szczególnie biografie caryc.

Śp. Pani Profesor,
dziękujemy za to że była Pani z nami,
zapamiętamy same najlepsze chwile,
zapewniamy o modlitwie.

Odpoczywaj w pokoju

W imieniu społeczności KPU w Krośnie
Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU