Wznawiamy działalność Centrum Wsparcia BON

Drodzy Studenci,
od 30 sierpnia 2021 r. po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność Centrum Wsparcia BON w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, nr POWR.03.05.00-00-A079/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstało Centrum Wsparcia BON.

Centrum Wsparcia BON powstało, aby zapewnić studentom, w tym studentom z niepełnosprawnościami szeroki zakres wsparcia.

Centrum będzie funkcjonować od września 2021 do czerwca 2022 w sposób ciągły i będzie oferować cotygodniowe konsultacje w ramach wsparcia psychologicznego, edukacyjnego (m.in. dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studenta ze względu na stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia), prawnego i ekonomicznego (m. in. w zakresie doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i finansów). Wsparcie będzie realizowane przez posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje specjalistów.

Centrum Wsparcia znajduje się w budynku Kampusu Humanistycznego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. nr 10.

Szczegóły i harmonogram znajdziemy pod linkiem
https://kpu.krosno.pl/fundusze-europejskie-kursy/centrum-wsparcia-bon-wraca-po-wakacyjnej-przerwie/